Nhật Bản [XKLD - Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An] Thông báo đơn hàng đầu năm mới 2019... làm việc tại Nhật Bản

Đăng Ký Tài Khoản Trên Chợ Rao Vặt Hoàng Mai

PhuongNguyen

Mới tham gia
Tham gia
3/3/19
Tin
1
Được thích
1
Điểm thành tích
3
Di động
0968428062
📣📣 THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG
Trân trọng kính gửi các đối tác đơn hàng đang tuyển dụng
1. TUYỂN 6 NAM XÂY DỰNG
🇯🇵 Địa điểm: Gifu
☘️ Lương cứng: 15 man
☘️ Thi tuyển: 16/3/2019
2. TUYỂN 20 NỮ TIỆN/GIA CÔNG TINH
🇯🇵 Địa điểm: Shizuoka
☘️ Lương cứng: 16 man
☘️ Thi tuyển: 19/3/2019
3. TUYỂN 8 NỮ TIỆN/GIA CÔNG TINH
🇯🇵 Địa điểm: Miyagi
☘️ Lương cứng: 14 man
☘️ Thi tuyển: 19/3/2019
4. TUYỂN 12 NỮ GIA CÔNG CƠ KHÍ
🇯🇵 Địa điểm: Miyagi
☘️ Lương cứng: 14 man
☘️ Thi tuyển: 19/3/2019
5. TUYỂN 9 NỮ NÔNG NGHIỆP
🇯🇵 Địa điểm: Nagasaki
☘️ Lương cứng: 13 man
☘️ Thi tuyển: 26/3/2019
6. TUYỂN 6 NỮ NÔNG NGHIỆP
🇯🇵 Địa điểm: Kagoshima
☘️ Lương cứng: khoảng 13 man
☘️ Thi tuyển: 26/3/2019
7. TUYỂN 6 NAM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
🇯🇵 Địa điểm: Kagoshima
☘️ Lương cứng: khoảng 14 man
☘️ Thi tuyển: 8/3/2019
8. TUYỂN 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
🇯🇵 Địa điểm: Tochigi
☘️ Lương cứng: khoảng 15 man
☘️ Thi tuyển: 1/3/2019
9. TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
🇯🇵 Địa điểm: KAGOSHIMA
☘️ Lương cứng: 15 man
☘️ Thi tuyển: 3/4/2019
10. TUYỂN 6 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
🇯🇵 Địa điểm: Gunma
☘️ Lương cứng: khoảng 15 man
☘️ Thi tuyển: 12/3/2019
11. TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
🇯🇵 Địa điểm: IBARAKI
☘️ Lương cứng: khoảng 15 man
☘️ Thi tuyển: 14/3/2019
12. TUYỂN 3 NỮ NÔNG NGHIỆP
🇯🇵 Địa điểm: Kagoshima
☘️ Lương cứng: khoảng 14 man
☘️ Thi tuyển: 14/3/2019
13. TUYỂN 9 NỮ NÔNG NGHIỆP
🇯🇵 Địa điểm: IBARAKI
☘️ Lương cứng: khoảng 15 man
☘️ Thi tuyển: 14/3/2019
14. TUYỂN NỮ PHIÊN DỊCH (N2)
🇯🇵 Địa điểm: IBARAKI
☘️ Lương cứng: khoảng 20 man
☘️ Thi tuyển: 14/3/2019
15. TUYỂN 8 NỮ CHĂN NUÔI
🇯🇵 Địa điểm: HIROSHIMA
☘️ Lương cứng: khoảng 14 man
☘️ Thi tuyển: 3/3/2019
16. TUYỂN 3 NỮ NÔNG NGHIỆP
🇯🇵 Địa điểm: Kagoshima
☘️ Lương cứng: khoảng 14 man
☘️ Thi tuyển: 15/3/2019
17. TUYỂN 9 NỮ MAY
🇯🇵 Địa điểm: KagoShima
☘️ Lương cứng: khoảng 14 man
☘️ Thi tuyển: 14/3/2019
18. TUYỂN 33 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
🇯🇵 Địa điểm: HOKKAIDO
☘️ Lương cứng: khoảng 16 man
☘️ Thi tuyển: 15/4/2019
19. TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
🇯🇵 Địa điểm: Shizuoka
☘️ Lương cứng: khoảng 15 man
☘️ Thi tuyển: 12/3/2019
20. TUYỂN 30 NỮ SX LINH KIỆN Ô TÔ
🇯🇵 Địa điểm: Fukuoka
☘️ Lương cứng: khoảng 15 man
☘️ Thi tuyển: 11/3/2019
Chi tiết xin liên hệ 0968428062 phượng

 
Đăng Ký Tài Khoản Trên Chợ Rao Vặt Hoàng Mai
Top